Rozen Clean Gasellföretag 2021

Vi är så glada över att ha fått utmärkelsen Gasellföretag 2021. Vi tackar alla fina kunder, medarbetare och leverantörer som gjort detta möjligt.


Di Gasell utmärkelsen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.


Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies