Visselblåsarfunktion

Vårt åtagande att göra rätt

Vi vill göra rätt!

Hos Rozen Clean är vår främsta prioritet att upprätthålla högsta standarder av affärsetik och att skapa en öppen och ansvarsfull företagskultur. Inom vår verksamhet sätter vi säkerhet och respekt för alla som berörs av våra tjänster i främsta rummet. Du har en avgörande roll i att hjälpa oss att upprätthålla dessa värderingar.

Vår visselblåsartjänst
Vår visselblåsartjänst är en mekanism för att rapportera allvarliga missförhållanden. Genom denna tjänst bevarar vi förtroendet hos våra kunder, medarbetare och allmänheten.

Rapportering med fullständig anonymitet
Om du önskar fullständig anonymitet när du delar dina synpunkter eller observationer, kan du posta dem till:

Rozen Clean AB
Visselblåsarfunktion
Labradorgatan 24
115 48 Stockholm

Fyll i din rapport

Du kan välja att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret eller välja att vara helt anonym. Om du inte fyller i dina kontaktuppgifter kan vi inte återkoppla till dig. 

Vi tackar för din delaktighet och vi försäkrar dig om att alla rapporter behandlas konfidentiellt och seriöst. 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies