top of page

Region Stockholm intervjuar Rozen Cleans ägare

Regionen har gjort en kartläggning bland företagen i Stockholmsregionen om hur digitaliseringsarbetet har påverkats av Covid-19 pandemin.